L’Envol du Colibri heeft het genoegen en de trots, deel uit te maken van de Belgian Fair Trade Federation. BFTF is de Belgische federatie voor eerlijke handel.

Deze erkenning betekent onder andere dat de keuze voor eerlijke handel deel uitmaakt van onze prioritaire verplichtingen en dat deze een centrale plaats inneemt in de activiteiten en ontwikkeling van L’Envol du Colibri. Door dit lidmaatschap wilden we nog meer waarde hechten aan onze aanpak en ons project.

Voor meer informatie kunt u terecht op de BFTF-website: http://www.bftf.be/nl/?lang=nl